card

Image

2023 оны сар шинийн босгон дээр сумын алдарт уяач тодорлоо

Image

Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа, авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн орон нутагт хамаарах зорилт арга хэмжээний 2022 оны төлөвлөгөө

Image

эрхэм зорилго, үйл ажиллагааны стратегийн зорилт, зорилго, тэргүүлэх чиглэл

Image

Сумын хоршоо хөгжүүлэх сангаас хоршоо, аж ахуй нэгж, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч иргэнийг дэмжих зорилгоор төсөл сонгон шалгаруулах товийг зарлаж, төслийг сонгон шалгарууллаа.

Image

Image

Сант сумын Орон нутгийн Хөгжлийн сангийн мэдээлэл

Нэг цэгийн үйлчилгээ

Хүсэлт илгээх