card
Image

Хоёр төрийн нүүрэнд хоёргүй сэтгэлээр

Image

Сэрэмжлүүлэг

Image

Сумын ИТХ-ын 8 дахь удаагийн бүрэн эрхийн анхдугаар хуралдаан боллоо

Image

Сумын танилцуулга

Image

МУИХ-ын сонгуулиар ажиллах итгэмжлэгдсэн ажилтнуудад цахим сургалтыг зохион байгуулав.

Image

Хяналтын улсын байцаагч онлайн сургалтанд хамрагдав.

Image

Хоёр төрийн нүүрэнд хоёргүй сэтгэлээр

Image

Сэрэмжлүүлэг

Image

Сумын ИТХ-ын 8 дахь удаагийн бүрэн эрхийн анхдугаар хуралдаан боллоо

Image

Сумын танилцуулга

Image

МУИХ-ын сонгуулиар ажиллах итгэмжлэгдсэн ажилтнуудад цахим сургалтыг зохион байгуулав.

Image

Хяналтын улсын байцаагч онлайн сургалтанд хамрагдав.

Нэг цэгийн үйлчилгээ

Хүсэлт илгээх