ТӨСӨЛ ХҮЛЭЭН АВНА

ИТХТэргүүлэгчдийн хурлын 2017 оны 2-р сарын 13 өдрийн хурлын 13 тоот тогтоолыг үндэслэн Хөдөө аж ахуйн гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүнийг дахин боловсруулах, газар тариаланг нэмэгдүүлэх чиглэлээр “С..

Ахмадаа дээдлэх жилийн хүрээнд ямар ажил хийж, хэрэгжүүлэх талаар саналаа илгээнэ үү?