card
Image

Image

Сант сумын Орон нутгийн Хөгжлийн сангийн мэдээлэл

Image

Хоёр төрийн нүүрэнд хоёргүй сэтгэлээр

Image

Сэрэмжлүүлэг

Image

Сумын ИТХ-ын 8 дахь удаагийн бүрэн эрхийн анхдугаар хуралдаан боллоо

Image

Image

Сант сумын Орон нутгийн Хөгжлийн сангийн мэдээлэл

Image

Хоёр төрийн нүүрэнд хоёргүй сэтгэлээр

Image

Сэрэмжлүүлэг

Image

Сумын ИТХ-ын 8 дахь удаагийн бүрэн эрхийн анхдугаар хуралдаан боллоо

Нэг цэгийн үйлчилгээ

Хүсэлт илгээх