card
Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа, авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн орон нутагт хамаарах зорилт арга хэмжээний 2022 оны төлөвлөгөө

Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа, авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн орон нутагт хамаарах зорилт арга хэмжээний 2022 оны төлөвлөгөө

Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа, авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн орон нутагт хамаарах зорилт арга хэмжээний 2022 оны төлөвлөгөө

Дэлгэрэнгүй
эрхэм зорилго, үйл ажиллагааны стратегийн зорилт, зорилго, тэргүүлэх чиглэл

эрхэм зорилго, үйл ажиллагааны стратегийн зорилт, зорилго, тэргүүлэх чиглэл

Алсын хараа: Уламжлал, шинэчлэл хосолсон, байгаль орчинд ээлтэй мал аж ахуй, дэд бүтэц, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрчимтэй хөгжсөн, эдийн засгийн чадавхитай, нимйгмийн хөгжил цогцолсон, чинээлэг, бүтээлч иргэдтэй сум байх

Дэлгэрэнгүй
Сумын хоршоо хөгжүүлэх сангаас хоршоо, аж ахуй нэгж, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч иргэнийг дэмжих зорилгоор төсөл сонгон шалгаруулах товийг зарлаж, төслийг сонгон шалгарууллаа.

Сумын хоршоо хөгжүүлэх сангаас хоршоо, аж ахуй нэгж, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч иргэнийг дэмжих зорилгоор төсөл сонгон шалгаруулах товийг зарлаж, төслийг сонгон шалгарууллаа.

Сумын хоршоо хөгжүүлэх сангаас хоршоо, аж ахуй нэгж, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч иргэнийг дэмжих зорилгоор төсөл сонгон шалгаруулах товийг зарлаж төслийг 2022 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдрөөс 2022 оны 11 дүгээр сарын 17 хүртэл хугацаанд хүлээн авсан. Үүнд 3 хоршоо, 5 аж ахуй нэгж, 7 иргэн материал ирүүлсэн байна. 2022 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдөр хоршоо хөгжүүлэх сангийн хөнгөлөлттэй зээл олгох журмын 4 дүгээр зүйл заалтын 4.5,4.6, 4.9.1, 4.9.2, 4.9.3, 4.9.4 6 дугаар зүйл заалтын 6.2, 6.4.1, 6,5 заалтыг тус тус үндэслэн төсөл сонгон шалгаруулалтыг ил тод нээлттэй хуралдаж амжилттай зохион байгууллаа. Уг төслүүдээс 3 хоршоо, 3 аж ахуй нэгж, 2 иргэн нийт 140,000,000.00 (зуун дөчин сая) төгрөгийн санхүүжилтээр дэмжигдлээ.

Дэлгэрэнгүй
Сант сумын Орон нутгийн Хөгжлийн сангийн мэдээлэл

Сант сумын Орон нутгийн Хөгжлийн сангийн мэдээлэл

Иргэд та бүхэн доорх холбоос дээр дарж ОНХС-н удирлагын мэдээллийн вэб хуудас руу нэвтрэн өөрсдийн санал гомдлыг илгээх мөн Монгол улсын 21 н аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж буй хөрөнгө оруулалтын ажлуудын мэдээлэлтэй танилцах боломжтой боллоо. http://www.onhs.mof.gov.mn/#sectionInvProcess

Дэлгэрэнгүй

Хүсэлт илгээх