УХААЛАГ ХУДАГ АШИГЛАЛТАНД ОРЛОО

Сум орон нутгийн иргэдийн ундны усны хэрэгцээг хангах үүднээс 24 цагийн цахим худаг ашиглалтанд орж ард иргэдийн сэтгэл ханамж өндөр байна.