Сант сумын ЗДТГазрын дараах сул орон тоонд тусгай шалгалт зарлагдсан байна.

Сант сумын ЗДТГазрын дараах сул орон тоонд тусгай шалгалт зарлагдсан байна. Үүнд:

1. Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн

2. Мал аж ахуйн мэргэжилтэн

3. Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

4. Тархвар зүйч /Мал эмнэлэг/

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Төрийн албаны зөвлөлийн цахим шалгалтын системээс харна уу. /hh.csc.gov.mn/