Сант цаг уурын харуул нь 2022 оны ажлаараа Улсын тэргүүний харуулаар тодорлоо

2022 оны шинжилгээ, судалгааны ажлаар Сант сумын цаг уурын харуул нь Улсын тэргүүний харуулаар шалгарсан бөгөөд 2021, 2022 оны шинжилгээ, судалгааны ажлаар аймгийн тэргүүний харуулаар шалгарсан байна. Баяр хүргэж, цаашдын ажил хөдөлмөрт нь өндөр амжилт хүсье. САНТ ЗДТГАЗАР