Хоршоог хөгжүүлэх сангийн хөнгөлттэй зээл олгож эхэллээ.

Хоршоог хөгжүүлэх сангийн хөнгөлттэй зээлийг олгож эхэллээ. Төслийг 2023 оны 05 дугаар сарын 02-ний өдрөөс эхлэн 2023 оны 06 дугаар сарры 02-ний өдрийн 16:00 цаг хүртэл хүлээн авна.

Хариуцсан мэргэжилтэн: Хүнс, жижижг дунд үйлдвэрлэл, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Э.Эрдэнэчимэг

Холбоо барих дугаар: 88549985

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорх линкээр орж авна уу.

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16389812693821