Төрийн жинхэнэ албаны дэс түшмэлийн гүйцэтгэх албан тушаалын 85 сул орон тоог нөхөх тусгай шалгалт зарлагдлаа

Төрийн жинхэнэ албаны дэс түшмэлийн гүйцэтгэх албан тушаалын 85 сул орон тоог нөхөх тусгай шалгалт зарлагдлаа. Тусгай шалгалтын бүртгэл 2023 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдрийн 09.00 цагаас 05 дугаар сарын 15-ны өдрийн 17.00 цаг хүртэл ажлын 10 хоног цахимаар явагдана. Шалгалтыг 2023 оны 05 дугаар сарын 19-ний өдөр зохион байгуулна. Сонгон шалгаруулалтын зарын дэлгэрэнгүй мэдээллийг Төрийн албаны зөвлөлийн https://csc.gov.mn/home цахим сайт, Өвөрхангай аймгийн http://www.uvurkhangai.gov.mn/ цахим сайтаас болон мөн доорх холбоосоор орж авна уу.

https://hh.csc.gov.mn/.../55eb2e8a-2410-43ab-b864...