Хоршоог хөгжүүлэх сангийн хөнгөлттэй зээл олгож эхэллээ.